Als CD&V Lochristi na de verkiezingen deel kan uitmaken van het beleid, dan willen we dit op een andere manier doen dan nu. Wij zetten volop in op een actief betrokken beleid, waarbij alle burgers van Lochristi de kans krijgen om deel te nemen aan de uitwerking van projecten die hen aanbelangen. De WIJ staat dan ook voor actieve betrekking van de burgers in ons beleid. Onze programmapunten geven dus richtingen en doelstellingen aan die we willen bereiken in Lochristi. De invulling hiervan echter wordt mee bepaald door en in samenspraak met onze burgers. Op deze manier worden zij mede eigenaar van hun beleid. CD&V zet de krijtlijnen uit, samen geven we er kleur aan.

 Een belangrijk thema in de verkiezingen is werken aan een zorgzame samenleving. Samen met de verschillende partners in de zorgsector en al onze verenigingen werken we aan de uitbouw van mogelijkheden voor alle zwakkeren in onze samenleving: kinderen, senioren, personen met een beperking, mensen in sociale en financiële armoede. Wij willen al deze doelgroepen een plaats geven in het beleid, zodat we samen zorg dragen voor elkaar.

 We zullen inzetten op een vernieuwend mobiliteitsbeleid, met een belangrijke rol en meer aandacht voor fietsers en voetgangers, een sterkere positie dus voor de zwakste weggebruiker. Daarnaast zijn er een paar grote verkeersknelpunten in onze gemeente waar dringend werk van gemaakt moet worden (bv N70 in Lochristi en N449 in Beervelde).

 Verder willen we werken aan een meer leefbare én groene gemeente, waarbij we in alle dorpskernen stappen vooruit willen zetten. Meer openbaar groen realiseren én inzetten op verschillende initiatieven om de CO2-uitstoot in onze gemeente sterk te verlagen en om zwerfvuil en plastic-gebruik te reduceren.

 De mogelijkheid om aan binnensport te doen zal binnenkort vergroten door de komst van Uyttenhove. CD&V Lochristi wil dan ook ijveren voor een sterke uitbouw van de buitensportmogelijkheden in de nieuwe legislatuur. Wij zien daarnaast zeker ook nog plaats voor meer recreatieve mogelijkheden, vooral voor onze jeugd.

 De jongeren liggen CD&V nauw aan het hart, als individu, maar ook de jeugdverenigingen. Wij zullen daarom ijveren voor een positief geïntegreerd jeugdbeleid, waardoor de jeugd(verenigingen) meer ontwikkelingskansen krijgen, dit zowel op sociaal, cultureel als sportief vlak. Een belangrijk aandachtspunt voor ons is ook de kwaliteit van de jeugdlokalen.

 Wij zijn er ook van overtuigd dat er in Lochristi nog veel potentieel is om de lokale ondernemers actief te ondersteunen. We denken daarbij aan starters, maar ook aan de gevestigde waarden in onze gemeente. Hen op een andere, meer efficiënte manier ondersteunen zodat zij hun nieuwe ideeën in de praktijk om te zetten, is ons doel.

 Tenslotte willen we de nieuwe Lodejo en de multifunctionele zaal in Uyttenhove inzetten voor de uitbreiding van de culturele mogelijkheden in onze gemeente. Deze moeten vooral een plaats zijn voor onze eigen verenigingen en hen meer kansen geven om activiteiten op een kwaliteitsvolle manier op poten te zetten. Anderzijds willen we ook vanuit de cultuurdienst blijven inzetten op het organiseren van culturele activiteiten voor onze bevolking. Daarnaast zien we vanuit het bestaande patrimonium in onze gemeente nog mogelijkheden om ruimte voor cultuur te creëren.

 Hiermee willen we een eerst tip van de sluier oplichten i.v.m. ons verkiezingsprogramma. Het spreekt voor zich dat we de krijtlijnen verder uit zetten en de komende 3 maanden met meer gedetailleerde voorstellen naar buiten zullen komen, want WIJ willen met de WIJste weg vooruit!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.