Al in het verkiezingsprogramma van 2006 waren er voor CD&V 2 prioriteiten :
De eerste was de bouw van een grote sporthal, multifunctioneel met eveneens ruimte voor tennis, basketbal, …, ingeplant centraal in de gemeente

 De tweede was de uitbouw van de gemeentelijke zalen van Uyttenhove voor specifieke feestbestemmingen. Wij pleitten toen al voor een grondige renovatie, waarbij bv gelijktijdig twee activiteiten los van elkaar kunnen plaatsvinden.

 


Dit was onze respons op de grote roep bij de verenigingen naar een moderne multifunctionele culturele ontmoetingsruimte die geschikt is voor bv toneel, muziek en tentoonstellingen. Ook vonden we dat in dit gebouw repetitieruimtes moesten komen voor muziekgroepen, theaterensembles, …

In haar eerst legislatuur met absolute meerderheid lanceerde Open VLD het plan om Uyttenhove volledig af te breken en op de site een groot complex te bouwen met combinatie van cultuur en sport op 1 site.

In mei 2007 reageerde CD&V al uitgebreid op dit plan met een persconferentie. Wij stelden toen al dat de combinatie van een sporthal en multicultureel complex voor ons niet kon en stelden voor het eerst de Bosdreef voor als locatie voor een nieuwe sporthal.

 Open VLD dreef zijn visie door en ging in zee met de Vlaamse Bouwmeester met het doel om een enorm bouwproject aan de Zavel te realiseren in vervanging van het huidige Uyttenhove.

 Toen in 2012 het dossier ondertussen muurvast was komen te zitten door de afkeuring van de bouwvergunning heeft CD&V in haar verkiezingsprogramma het volgende voorgesteld :

1.    binnen de contouren van het huidige complex Uyttenhove een evenementenhal realiseren, die geschikt is voor de organisatie van grote eetfestijnen, vieringen, beurzen, tentoonstellingen, maar ook toneelvoorstellingen, concerten, danslessen, muziekvoorstellingen en optredens.

2.    Qua sport gingen we voor de bouw van een moderne, grote sporthal in de Bosdreef, palend aan het openluchtsportcomplex om de vele binnensportverenigingen en ook particulieren eindelijk meer kans te geven te sporten in eigen gemeente. Wij wilden op deze manier een groot sportcomplex realiseren aan de Bosdreef en hiervan dus een belangrijke sportsite voor de inwoners van Lochristi maken.

 


 Wij zijn nu begin 2015 en het grote plan van Open VLD ivm Uyttenhove is nu definitief naar de prullenbak verwezen, waardoor we terug naar af zijn, nu 8 jaar na de eerste aankondiging van de plannen.

De inwoners van de gemeente Lochristi wachten nog steeds op bijkomende sportinfrastructuur voor binnensporten en op een moderne evenementenhal. De verenigingen blijven zo in de koude staan.

 Wij roepen de meerderheid op om eindelijk het gezonde verstand te laten zegevieren en mee te gaan in ons idee om sportief en cultureel in onze gemeente een stap vooruit te zetten. Uit eerdere ervaringen weten we echter dat de Open VLD meerderheid alle mogelijke en onmogelijke alternatieven eerder zal overwegen dan een goed voorstel uit ons verkiezingsprogramma over te nemen.

 In de gemeenteraad van 30.03 jongstleden stelden we dan ook de vraag wat de meerderheid van plan is voor het uitbreiden van de binnensportmogelijkheden in onze gemeente, nu duidelijk geworden is dat Open VLD geen sporthal meer voorziet in de nieuwe plannen voor Uyttenhove. We kregen hierop nog geen duidelijk antwoord, maar een tussen de lijnen van hun antwoord stelden we tot onze verbijstering vast dat er wellicht geen nieuwe sporthal zal komen. De aanpassing van sporthal Veerleveld volgend jaar is absoluut onvoldoende voor CD&V om te voldoen aan de behoeften! Wij zijn bovendien ook absoluut tegen amateuristische voorstellen om bv in het nieuwe Lodejo-gebouw ook sportmogelijkheden te voorzien.

Wij blijven daarom voorstellen om een sporthal te bouwen aan de Bosdreef en eindelijk een sportief complex te realiseren dat de behoeften van alle sportverenigingen dekt. Er zijn prachtige voorbeelden hiervan te vinden in de nabije omgeving : Merelbeke, Laarne, Destelbergen, Evergem, ... De locatie is volgens ons ideaal : goed bereikbaar te voet en met de fiets, maar ook met het openbaar vervoer, er is voldoende parkeergelegenheid. Wij gaan daarom niet mee in de commentaren van Open VLD dat dit tot verkeersoverlast zou leiden!

 Anderzijds staan we ook open voor andere ideeën (lees andere locaties), zo lang deze maar in de kerngemeente Lochristi gesitueerd zijn.

 Eén zaak staat echter als een paal boven water : er is dringend een actieplan nodig voor sport in deze gemeente. CD&V blijft bereid om hier actief en constructief aan mee te werken!

 Voor onze verenigingen is het belangrijk om een vernieuwd Uyttenhove te creëren dat de huidige beschikbare ruimte behoudt, maar in een nieuw kleedje met respect voor alle milieureglementeringen en de ruimtelijke ordening. De verenigingen bloeien nog steeds in Lochristi en hebben daarom het recht om te kunnen beschikken over een moderne locatie om feesten en evenementen te organiseren.

Wij roepen de Open VLD meerderheid dan ook op om ook in dit dossier snel met nieuwe voorstellen te komen, waarbij de focus volgens ons moet liggen op een evenementenhal. Met de nieuwe visie op de Lodejosite in Lochristi lijkt er daar voor cultuur al een duidelijke uitbreiding van de mogelijkheden voorzien te worden, waar CD&V zijn volle goedkeuring aan gaf. Dit betekent dat Uyttenhove meer gericht moet zijn op het organiseren van evenementen, zoals eetfestijnen, beurzen en tentoonstellingen, maar ook grote culturele activiteiten, wat aansluit bij de huidige invulling voor het complex.

 CD&V verwacht op de infovergadering van Open VLD op 8.04 dan ook een duidelijk antwoord met concrete actieplannen voor beide dossiers. Onze visie is duidelijk en een uitvoering daarvan zal de inwoners van Lochristi in ieder geval een antwoord bieden op hun noden.

 

Dirk Van Nieuwerburgh

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.