Mobiliteit is een hot item, nationaal én in Lochristi.  Meer faciliteiten voor fietsers.  Veilig verkeer, in het bijzonder in schoolomgevingen.  Vlot naar het werk en de winkel.  Meer ruimte voor wandelaars en fietsers, enz.  En mobiliteit betekent ook nog steeds vlot en veilig en liefst milieuvriendelijk autoverkeer.

Op dat vlak zijn er steeds meer knelpunten in onze mooie gemeente.  Knelpunten die niet opgelost raken, of blijven aanslepen.  Denk maar aan een leefbare doorsteek van Zeveneken, het ontbreken van een uitgekiend fietsplan, chaotische schoolomgevingen, spitsfiles in Beervelde en Lochristi, moeilijke verkeersdoorstroming naar de grotere winkels.

Kijken we bijvoorbeeld eens naar de N70 richting Gent.  De drukke ader tussen Lochristi-centrum en het afrittencomplex aan de R4.  Zowel in de avondspits als in de ochtendspits is het er aanschuiven.  En op winkelmomenten is het al helemaal een dichtgeslibde flessenhals.  De N70 is stilaan de doorn in het oog van Lochristi, en de dagelijkse irritatie van onze burgers.  Hoog tijd dus voor actie !

CD&V maakt er een punt van eindelijk beweging (letterlijk en figuurlijk) te krijgen in dit dossier.  Want alomvattende oplossingen zijn mogelijk.  Doordachte plannen kunnen de knoop ontwarren.  Nog langer afwachten leidt tot een hartinfarct voor de buurt.  Gigantisch tijdverlies voor elke pendelaar.  Fietsen is vooralsnog geen veilig alternatief.  De aantrekkelijkheid van de winkels degradeert, de klant haakt af.  En al die stilstaande wagens zijn ook niet erg milieuvriendelijk.

Samen met jou willen WIJ op onderzoek gaan naar mogelijkheden.  Wat is vooreerst de stand van zaken in het dossier, en wat zijn de vooruitzichten.  Kunnen we de vele problemen in kaart brengen, en oplossingen bedenken.  Want vele deelprobleempjes stapelen zich zoniet op tot een onontwarbaar kluwen.

We zijn ons bewust dat er vele aspecten meespelen.  De vele baanwinkels zijn steeds moeilijker bereikbaar.  Fietsveiligheid is ver te zoeken.  De riolering is aan vernieuwing toe.  Zijstraten worden sluipwegen.  Langswegen worden al even onveilig.  Met de geplande uitbreiding van de KMO-zone aan Volvo wordt de Smalle Heerweg geknipt.  Het afrittencomplex aan de R4 is overbelast.  De impact op onze schoolgaande jeugd, pendelende buren, winkeliers en toeleveranciers, èn de leefbaarheid van Lochristi komt steeds meer onder druk.

De bal ligt in het kamp van Stad Gent enerzijds, want de flessenhals aan R4 ligt nu eenmaal op Gents gronndgebied, en bij de Vlaamse Overheid anderzijds, want het is een gewestweg.  Maar leidzaam toekijken tot minister Weyts eindelijk dit gitzwarte punt aanpakt, heeft ons gemeentebestuur al te lang gedaan.  Stilstaan is achteruitgaan, of in dit geval letterlijk stilstaan.

Samen met de Lochristinaar willen we interactief op zoek gaan naar de weg vooruit.  WIJ organiseren een infoavond, waar u in overleg kan gaan met specialisten terzake.  Het rapport van de avond neemt CD&V mee in de kiescampagne en in het komende beleid, maar zullen we in elk geval aangrijpen om bij de juiste instanties de druk op te voeren, jouw stem te laten horen.

 

U, Lochristinaar, bent van harte welkom op een interactief event “N70”.

Waar : feestzaal Café Center te Hyfte.

Wanneer : vrijdag 20 april 2018, vanaf 19.30 uur.

Een panel van deskundigen van het Provinciebestuur, het Agentschap Wegen en Verkeer, en een mobiliteitsbureau zullen u begeleiden doorheen problemen en oplossingen.

Dirk Van Nieuwerburgh en Kristof De Clercq ontvangen u met open armen, en leiden het geheel in goede banen.

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.