CD&V kiest voor leefbaarheid én verkeersveiligheid in Beervelde!

20-06-2018

Op de gemeenteraad van 28.05 werd een voorstel besproken om Bouwmaterialen De Wilde een planologisch attest te bezorgen om hun bedrijfsterrein sterk uit te breiden.

CD&V Lochristi begrijpt dat het bedrijf deze aanvraag deed. De eigenaars willen logischerwijze hun bedrijf gezond uitbouwen in de toekomst. Toch hebben wij de aanvraag voor het planologisch attest, dat nodig is om dit mogelijk te maken, afgekeurd.

Het advies vooraf van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) was grotendeels negatief.

CD&V Lochristi kiest in dit dossier volledig voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Beervelde en wel om volgende redenen:

·         De gevraagde uitbreiding is buiten alle proportie en maakt dat dit een industrieel bedrijf wordt met betonrecyclage, wat helemaal niet thuishoort in de dorpskern van Beervelde

·         Qua mobiliteit is dit onaanvaardbaar: het Vlaams Gewest  geeft geen toestemming om het bedrijf via de Beerveldse Baan te ontsluiten, waardoor de Toleindestraat zwaar belast zal worden: 110 bewegingen (vooral vrachtwagens) tussen 6 en 7 u 's morgen en 344 bewegingen per dag! Deze straat heeft geen fietspad, is onderdeel van het bovenlokale fietsroutenetwerk en ligt bovendien op de weg naar de 2 basisscholen in de Kloosterstraat. Er is nu al druk verkeer aan het kruispunt en door de gevraagde uitbreiding zou dit zwaar overbelast worden, en tevens levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers.

·         Er zal sterke geluidshinder zijn voor de buurt door de transporten zelf, het laden en vooral lossen van betonpuin en andere werkzaamheden.

·         Dit zal een waardevermindering creëren van omliggende woningen.

·         Visueel is dit niet aanvaardbaar palend aan het park van Beervelde.

·         Het innemen van agrarische zone voor deze bedrijfsuitbreiding moet elders in de gemeente gecompenseerd worden. Daar is echter geen enkele afspraak over. Dit wordt door de Open VLD meerderheid op de lange baan geschoven, laat staan dat vastgelegd werd wie dit gaat betalen.

CD&V heeft veel begrip voor de problematiek van het bedrijf en betreurt dat hier geen andere mogelijkheden zijn, maar het druist in tegen alle adviezen én het gezond verstand. Het bedrijf moet volgens ons de beperkingen van de ruimtelijke ordening op de huidige locatie aanvaarden en dus ofwel toch herlokaliseren ofwel zijn huidige bedrijfsgrootte aanvaarden.

Open VLD én NVA hebben in de gemeenteraad enkel gekozen voor de economische motieven en hebben dus duidelijk gemaakt dat zij de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Beervelde van ondergeschikt belang vinden. Door deze uitbreiding goed te keuren zetten ze de deur open voor decennia frustraties en levensgevaarlijke situaties.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.